הודעה 1
משלוח חינם בקניה מעל 349 ₪
3
הודעה 2
3
שקופית קודמת
שקופית הבאה
הודעה 1
משלוח חינם בקניה מעל 349 ₪
לחץ כאן
הודעה 2
לחץ כאן
שקופית קודמת
שקופית הבאה

תנאי שימוש

  1. כללי

1.1.  האמור בתקנון זה מתייחס באופן זהה לשני המינים. ניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

1.2. אתר החברה (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות מקוונת למכירת מוצרי איכות, מתנות מקוריות, מארזי מתנה. בעלת האתר ומפעילתו היא חברת "SAY", ח.פ.200528545 (להלן: "החברה"). שכתובתה: נחל רזיאל 5, בית שמש.

1.3. פעולה באתר הנה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן: "פעולה").

1.4 המבצע פעולה כלשהי באתר (להלן: “המשתמש”) מצהיר כי קרא, הבין והסכים לתקנון האתר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השתתפות אלו. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.

1.5  מומלץ לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה, לפי שיקול דעתה, בלא צורך במסירת הודעה מראש או בדיעבד לך ובמידה ותחליט הנהלת האתר לעשות כן תקנון אתר מעודכן יפורסם באתר.

1.6 מובן, שבמידה ואינך מסכים עם אחד מתנאי התקנון המעודכנים, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש ו/או רכישות באתר ו/או באמצעותו. המשך שימוש באתר ו/או רכישה באתר או באמצעותו ו/או ביקור באתר ובשירותיו לאחר פרסומו של תקנון חדש, מהווה את הסכמתך לתנאי התקנון המעודכנים והחדשים אשר יפורסמו באתר ואת התחייבויותיך לפעול על פיהם.

1.7 לכל שאלה או הבהרה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר למתנות, מארזים ושאר מוצרים או בקשר להזמנה ורכישה של מוצרים באתר או באמצעותו, או בכל עניין אחר, הנך מוזמן לפנות אל הנהלת האתר באמצעות העמוד “צור קשר”.

1.8 תמונות ו/או הדמיות המוצרים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר. מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים.

1.9. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). באם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

  1. תנאי השימוש וההשתתפות באתר

2.1 בעצם גלישתך באתר, השימוש בשירותיו ו/או ברכישה והזמנת מארזים, מתנות ומוצרים באתר ו/או באמצעות האתר, הנך מסכים ומקבל את כל התנאים וההוראות האמורים לעיל ולהלן.

2.2 אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי זה או אחר אלא שימוש אישי בלבד לרכישה והזמנה קמעונאית בלבד למטרות אישיות ולשימוש אישי. ככל וברצונך לעשות שימוש מסחרי באתר או ככול וברצונך לרכוש ולהזמין את מוצרי הנהלת האתר בסיטונאות או לצורך מסחרי כלשהו, אנא פנה אל הנהלת האתר באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בהמשך תקנון זה או על גבי האתר תחת העמוד “צור קשר”.

2.3 המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין  ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.

2.4 המשתמש באתר מאשר את צירופו למערכת הדיוור הישיר של החברה באמצעות דוא"ל, טלפון קווי או נייד, הודעות טקסט, דואר ופקס בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח 2008.

2.5 אין לעשות באתר, בתכניו, בשירותיו ו/או במידע המופיע בו, כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

2.6 נאסר בזאת במפורש לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או המוצרים המפורסמים בו ו/או התכנים החומרים והרכיבים הכלולים במארזים, בקופסאות ובמוצרים של הנהלת האתר ו/או במידע אודות גולשים אחרים ו/או מפרסמים לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי ו/או שיווקי לצד שלישי כלשהו (ולרבות, מבלי לגרוע, לגולשי האתר, למשתמשים בו ולמפרסמים באתר). אין לנקוט בכל פעולה כדי לקדם תכנים של הגולשים או של צדדים שלישיים או כדי לזכות ליתרון מסחרי.

2.7  החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל משתמש קצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

2.8 ההרשמה באתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.

2.9 על משתמש הקצה חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. משתמש הקצה אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. אהבה קטנה לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמא שלו.

2.10 על משתמש הקצה חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. משתמש הקצה אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. אהבה קטנה לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמא שלו.

2.11  בעת הוספת מוצרים לסל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח/ה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לבעל החשבון.

2.12 במקרה בו נמנעה ו/או הושעתה ו/או נחסמה ו/או הופסקה גישתך ו/או כניסתך ו/או שימושך, הרי שאתה מסכים כי לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי מכל סוג ומין שהוא, כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

2.13 הנהלת האתר רשאית לסרב למכור או להשלים עסקת הזמנה ורכישת מארזים, קופסאות ומוצרים בכל עת וללא צורך בהנמקה מוקדמת ו/או בהודעה מוקדמת. הנהלת האתר רשאית להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או מוצר ו/או להימנע מפרסומם בשלמותם או בחלקם, בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה ו/או נימוק.

2.14 המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

  1. אופן ושיטת המכירה

3.1. הנהלת האתר נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת להגן על פרטיותם של הגולשים באתר ועל חסיון המידע המוזן אליו.

3.2  החברה מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר.

3.3 ביצוע עסקאות באתר תתאפשר באמצעות מערכת סליקה שתופעל באתר. כל העסקאות, הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי מאובטחים ומוצפנים בטכנולוגיית SSL שהינה הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת המידע.

3.4 לצורך ביצוע הרכישה תידרשו למלא טופס הזמנה ולספק בו את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דוא”ל, טלפון נייד, כתובת למשלוח, מספר ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי.

3.5 על כל הפרטים שנמסרים במהלך ביצוע הזמנה להיות אמיתיים ומדויקים. האתר שומר על זכותו לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנגד מזמין אשר מסר פרטים כוזבים ו/או מפוברקים ו/או שגויים ושיבש את הליך ההזמנה ורכישת המוצרים באתר , לידיעתכם, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו נודע לאתר על מסירת פרטים שגויים או כוזבים תבוטל ההזמנה.

3.6 לידעתכם, כי הנהלת האתר מעדכנת את המוצרים, המוצרים והמארזים המוצעים והמופיעים באתר מעת לעת, מוסיפה או מחסירה פרטים, מסירה מוצרים, מוצרים ומארזים שאזלו מן המלאי ומעדכנת ומשנה את מחירי המוצרים והרכבם ותכולת המוצרים, מעת לעת ולפי שיקול דעתה. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות בין הצבעים המופיעים בתמונות ובין המוצרים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב ובין היתר כי חלק מן המוצרים או תכולת המוצרים הינה בעבודת אמנות המתבצעת ביד אשר ייתכן ויהיו שינויים במוצרים הסופיים שימכרו ולפיכך הצילומים הינם להמחשה כללית בלבד ואינם מחייבים. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

3.7 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה. לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום ע"י מבצע הפעולה וחברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

3.8 ניתן להשלים את הרכישה ע"י מסירת פרטי אשראי למוקד ההזמנות הטלפוני של החברה. במקרה כזה תחשב פעולת ההזמנה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה וקבלת אישור חברת האשראי. במקרה כאמור, מועדי המשלוח יחושבו רק ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייצור קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהייה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

3.9 משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

  1. אספקת המוצרים

4.1  החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהזנת בעת ביצוע הרכישה. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

4.2 .  דמי המשלוח בגין כל מוצר, קופסא ומארז מפורטים מתחת למחיר באתר. הנהלת האתר שומרת על זכותה לקבוע כי הזמנות ממחיר שיקבע על ידה לא יחויבו בדמי משלוח וכן לשנות את שיטות המשלוח, גופי השילוח ומחירי השליחויות הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4.3 האחריות לאספקת המוצרים, המארזים מוטלת על חברת השילוח בהתאם לתנאי השירות של חברת השילוח ו/או דואר ישראל והנהלת האתר לא תשא בכל אחריות בגין שירותיהם לרבות לא בגין אזורי האספקה, מועדי האספקה ופגם ו/או נזק שנגרמו במהלך אספקת המוצרים..

4.4  החברה אינה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב.

4.5 ככול שבמועד אספקת המוצרים, המארזים ו/או הקופסאות, הלקוח לא יהיה נוכח במען בו ביקש לקבל את המוצרים כאמור, אזי בהסכמתו הטלפונית של הלקוח יושארו המוצרים, המארזים ו/או הקופסאות ליד דלת ביתו או במקום אחר בסמוך לביתו כפי שיסוכם בינו לבין חברת השליחויות. במידה ובמועד אספקת המוצרים, הלקוח לא ענה פעמיים לניסיונות ליצור איתו קשר, ואין אפשרות לשיקול דעת חברת השליחויות להשאיר את המוצרים ליד דלת ביתו, המשלוח יסופק לו ע”י חברת השליחויות במועד נדחה אחר. בכל מקרה, הלקוח אינו פטור מהתשלום בגין המוצרים, שרכש ואלו לא יזוכו ע”י הנהלת האתר גם אם חלו עיכובים ו/או דחיות ו/או שינויים במועדי אספקת המוצרים, שכן אלו אינה בשליטתה ו/או באחריותה של הנהלת האתר אלא של חברת השליחויות.

4.6 בכל מקרה בו תתואם הזמנה חדשה לשליחות, הלקוח יחויב בתשלום דמי משלוח בשנית (ואם היה פטור מלכתחילה בגין דמי המשלוח, הנהלת האתר רשאית בשיקול דעתה לקבוע כי בגין השליחות הנוספת הלקוח יחויב בדמי משלוח).

תעריפי המשלוחים:

עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת) שסכומה אינו עולה על ₪349 – תעמוד על 29 ₪ דמי משלוח + מע"מ ע"י שליח.

עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת) שסכומה עולה על ₪349 יהיה ללא עלות משלוח.

הנהלת החברה שומרת על זכות לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.7. מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף "משלוחים וזמני אספקה" הוא בימי עבודה הנספרים מיום ההזמנה שהוא יום קבלת האישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.

4.8 עם אספקת המוצרים שהוזמנו ונרכשו על ידך, עליך לבדוק תכולת המשלוח אל מול חשבונית הרכישה. במקרה שתתגלה על ידך אי התאמה בין חשבונית הרכישה למוצרים שסופקו או אי שביעות רצון אחרת, אתה נדרש להודיע על כך להנהלת האתר תוך 12 שעות  ממועד אספקת המשלוח באמצעות טופס צור קשר באתר או באמצעות הפרטים המפורטים.

5. מדיניות ביטול

5.1. לתשומת לבך, עפ"י חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, צרכן אינו רשאי לבטל עסקה בה נרכש מוצר שמיוצר במיוחד עבורו. המוצרים מיוצרים ע"י החברה במיוחד עבור הצרכן ונשלחים  לייצור והדפסה, על כן לא ניתן לבטל הזמנה. למרות האמור, ניתן לבטל הזמנה טרם עברו 12 שעות מרגע ביצוע ההזמנה באמצעות דואר אלקטרוני ישרות לSAY בכתובת: .

5.2 ד. במידה ומבצע ההזמנה מבקש להטביע הטבעה אישית ע”ג המוצר, הדבר ייעשה אך ורק לאחר אישור הגרפיקה ע”י המזמין, האישור חייב להגיע למערכת באמצעות הדואר האלקטרוני, לא תתקבלנה שום טענות בדבר אישור הגרפיקה באמצעות טלפונית.

5.3 ג. סיי לוקחת אחריות על מוצריה. ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפריטים שנמסרו לו מאת סיי, תחזיר סיי למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם, קיבל מבצע הפעולה את המוצר נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות סיי במשרדיה.

5.5 בביטול העסקה מכל סיבה שהיא (ולמעט עקב פגם או אי-התאמה), על הלקוח להשיב את המוצר, המארז או הקופסא להנהלת האתר וזאת בתנאי שאין על המוצרים הדפסה אישית או ייצור מיוחד עבורו,המשלוח  על חשבון המחזיר, ועם החזרתם ובדיקת הנהלת האתר כי אלו לא נפתחו, לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש על ידי הצרכן, יזוכה כרטיס האשראי בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מערך הקנייה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

5.6   סיי תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. במקרה של כח עליון, פעולות מלחמה, איבה, או טרור המונעים המשך המכירה ו/או ביצועה.או אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות לא חוקית של מבצע המכירה ו/או צד ג’ כלשהו. הודעה על ביטול המכירה תמסר ללקוח בדואר אלקטרוני ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.

5.7.  במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית החברה לבטל את העסקה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.

5.8  ביטול מכירה ע"י החברה והפסקת פעילות האתר: בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", החברה תהא נבצרת מהמשך ניהול האתר כתיקונו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. סעיף זה, "כוח עליון", משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

5.9 . מובהר בזאת כי הוראות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 החלות והתקפות במועד העסקה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

6. אחריות ושירות

6.1  החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

6.2 במקרה ונפלה טעות הקלדה בתיאור המוצר, אין הדבר יחייב את החברה ו/או את הנהלת האתר.

6.3  מכיוון שישנם מוצרים הנעשים בעבודת יד תמונות המוצרים והדמיותיהם באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

6.4 בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר/השירות הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

6.5 הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון, או בדואר אלקטרוני והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

7. קניין רוחני

7.1  זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר ובתכניו (לרבות, מבלי לגרוע, בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו), במוצרים ו/או במארזים של הנהלת האתר (ולרבות בכל חומר, תוכן ו/או יצירה הנכללים באלו) המפורסמים ו/או המוצעים לרכישה באתר (להלן: “נכסי קניין רוחני“), הינם הינן וימשיכו להיות בבעלות מלאה של הנהלת האתר ו/או בבעלות צד שלישי שהרשה להנהלת האתר להשתמש בו. סימן המסחר “ SAYGIFT” הינו סימן בבעלותה של הנהלת האתר (להלן: “סימני הנהלת האתר“).

7.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) באופן דיגיטלי או בכל אמצעי אחר בלא קבלת הסכמת החברה המפורשת מראש ובכתב.

7.3 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

7.4 שמה של החברה, סימני המסחר שלה וכן שם המותג ("SAY GIFT") של האתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

7.5 אתה מאשר כי לא תעשה כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל, בניגוד לדיני קניין רוחני ו/או בלתי חוקי ו/או שעלול לפגוע או להפר את זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר ו/או של צד שלישי אחר.

7.6 אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכוח הדין בישראל והן מכוח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

8. מדיניות פרטיות – הגנת הפרטיות ושימוש במידע

8.1

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח, על דעתו ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

8.2 בעת ההרשמה לאתר (ככול שתידרש), הגלישה והשימוש באתר וכן בעת וביצוע הזמנות ורכישות באתר אתם נדרשים למסור פרטים אישיים, הכוללים שמכם המלא, מען ודרכי התקשרות עימכם. אתם מצהירים כי פרטים אלה ניתנים מרצונכם החופשי ובהסכמתם וכי ידוע לכם שפרטים אלו, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות הגולשים, יישמר במאגר המידע של הנהלת האתר. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסוים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר (לרבות לא להזמין או לבצע באמצעות האתר רכישות כלשהן).

8.3 בשימושך באתר וכן בהזמנה ורכישת מוצרים ומארזים באתר ובאמצעותו על ידך, אתה מסכים מפורשות כי הנהלת האתר תהייה רשאית לפנות אליך, בין באמצעות דוא”ל, SMS, whatsapp, ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של הנהלת האתר או שותפיה העסקיים וכל מידע אחר בו סבורה הנהלת האתר כי תמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או הזמנה ורכישת המוצרים על ידך. בידך הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע”י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.

8.4 בעת ההרשמה לאתר ובעת ביצוע פעולת הזמנת המוצרים, יתבקש הלקוח למסור את פרטיו האישיים האמיתיים, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, קומה, כניסה, הערות ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות במידה והנמען אינו בבית. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, נתוני אמצעי התשלום שלך לא ישמרו במאגר הנהלת האתר וישמשו רק לצורך השלמת הזמנת המוצר שבחרת. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

9. תנאים נוספים

9.1 הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש או בדיעבד.

9.2 במידה ונפלה טעות הקלדה בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.